Chính sách thuế carbon: Xác định phương án phù hợp nhất cho Việt Nam

 22/03/2024        minhthu
Kích thước chữ
  • Mặc định

  • Lớn hơn

Việc áp dụng chính sách thuế carbon không chỉ là một bước quan trọng trong việc đảm bảo bền vững môi trường, mà còn đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, để thực hiện chính sách này một cách hiệu quả và bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và các đối tượng chịu thuế, Việt Nam cần xác định phương án phù hợp nhất. Cùng Siêu Chợ Cơ Khí tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

CBAM của Châu Âu và Lộ trình cho Việt Nam

Vào tháng 7/2021, Ủy ban Châu Âu đã đưa ra quy định về Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) nhằm thúc đẩy việc giảm phát thải khí nhà kính và đạt trung hòa carbon vào năm 2050. CBAM đã chính thức có hiệu lực vào ngày 17/5/2023, với giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 năm, trước khi hoàn toàn vận hành vào năm 2034.

thuế carbon
EU thông qua quy định về cơ chế cân bằng Carbon (Ảnh: trang thông tin điện tử logistics Việt Nam)

Hai Phương Án Áp Dụng Thuế Carbon cho Việt Nam

Tại hội thảo "Đề xuất thuế carbon nhằm giảm nhẹ tác động của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU đối với Việt Nam," đã đề xuất hai phương án chính để áp dụng thuế carbon tại Việt Nam:

  • Phương án 1: Tích hợp vào thuế bảo vệ môi trường: Theo luật sư Nguyễn Anh Minh, phương án này được xem xét là phù hợp nhất với thuế carbon tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần điều chỉnh một số yếu tố của thuế bảo vệ môi trường để đảm bảo tính hiệu quả và tính minh bạch.
  • Phương án 2: Tích hợp vào phí bảo vệ môi trường: Phương án này cũng có tiềm năng và đang được xem xét bởi các cơ quan chính trị tại Việt Nam. Việc lồng ghép thuế carbon vào phí bảo vệ môi trường có thể giúp hiệu quả trong việc áp dụng chính sách này.

Thách Thức

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hai sắc thuế này có một số mục tiêu chung, và việc áp dụng song song có nguy cơ đánh thuế hai lần đối với cùng một đối tượng. Điều này đặt ra thách thức trong việc điều chỉnh lộ trình và đảm bảo tính hài hòa giữa các chính sách thuế.

Đề Xuất Cho Tương Lai

Để thực hiện chính sách thuế carbon một cách hiệu quả, cần tạo ra một lộ trình cụ thể và bắt đầu thực hiện nó càng sớm càng tốt. Điều này đòi hỏi sự minh bạch trong mục đích sử dụng thuế carbon, đồng thời cần xem xét những điểm khác nhau trong quá trình sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ để đảm bảo rằng mức thuế carbon là công bằng và khuyến khích giảm phát thải một cách hiệu quả.

Kinh Nghiệm Quốc Tế và Bài Học cho Việt Nam

Việc học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế là quan trọng trong việc xây dựng chính sách thuế carbon cho Việt Nam. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã áp dụng các cơ chế định giá carbon và có kế hoạch mở rộng trong tương lai. Việt Nam cũng đang thực hiện kế hoạch triển khai hệ thống giao dịch phát thải và nghiên cứu các công cụ định giá carbon khác.

Chính sách thuế carbon là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc xác định phương án áp dụng thuế carbon phù hợp nhất với Việt Nam đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, sự minh bạch trong mục đích sử dụng và học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế. Siêu Chợ Cơ Khí chỉ khi có sự hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và môi trường, chúng ta mới có thể bước vào một tương lai bền vững và xanh hơn.

Nội dung bài viết được đăng tải dựa trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2023

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và tin dùng Siêu Chợ Cơ Khí trong suốt thời gian qua!

>>xem thêm: https://scck.blog/mui-khoan-be-tong-va-mui-khoan-kim-loai/