Cách Tạo Giá Sỉ Cho Sản Phẩm Trên Siêu Chợ Cơ Khí

 23/08/2023        CSKH
Kích thước chữ
  • Mặc định

  • Lớn hơn

Trong bối cảnh thị trường cơ khí ngày càng cạnh tranh, việc cung cấp giá sỉ trở nên cần thiết và là một lợi thế đắc lực. Đến với chức năng mới trên Siêu Chợ Cơ Khí, bạn không chỉ bán hàng một cách hiệu quả hơn mà còn mở rộng mối quan hệ đối tác. Hãy cùng khám phá cách tạo giá sỉ trên nền tảng của chúng tôi!

Quy trình thiết lập giá sỉ cho sản phẩm:

Sau đây là chi tiết quy trình thiết lập giá:

1. Tạo giá sỉ khi tạo mới sản phẩm:

➡️ Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Siêu Chợ Cơ Khí bằng tài khoản của bạn (nếu chưa có tài khoản trên Siêu Chợ Cơ Khí, tham khảo bài viết sau để đăng ký tài khoản ngay).

➡️ Bước 2: Nhấn [Sản Phẩm] để chuyển đến trang danh sách sản phẩm.

➡️ Bước 3: Chọn nút [Thêm mới] để chuyển đến trang thêm sản phẩm.

➡️ Bước 4: Tạo giá liên hệ cho sản phẩm.

  • Điền thông tin sản phẩm.
  • Nhấn chọn tạo [Giá sỉ].
  • Điền thông tin vào các trường giá sỉ.

⚠️ Lưu ý: Ở ô phần trăm, đây là phần trăm giá mà người mua phải trả cho sản phẩm chứ không phải phần trăm giảm giá

➡️ Bước 5: Nhấn vào [Thêm mới] để tạo sản phẩm có giá sỉ.

  • Giao diện chi tiết sản phẩm sẽ như hình.

2. Tạo giá sỉ khi chỉnh sửa sản phẩm:

➡️ Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Siêu Chợ Cơ Khí bằng tài khoản của bạn (nếu chưa có tài khoản trên Siêu Chợ, tham khảo bài viết sau để đăng ký tài khoản ngay).

➡️ Bước 2: Nhấn [Sản Phẩm] để chuyển đến trang danh sách sản phẩm.

➡️ Bước 3: Nhấn chọn icon [Chỉnh sửa] của sản phẩm muốn chọn.

➡️ Bước 4: Tạo giá liên hệ cho sản phẩm.

  • Nhấn chọn tạo [Giá sỉ].
  • Điền thông tin vào các trường giá sỉ.

⚠️ Lưu ý: Ở ô phần trăm, đây là phần trăm giá mà người mua phải trả cho sản phẩm chứ không phải phần trăm giảm giá

➡️ Bước 5: Nhấn vào [Cập nhật] để tạo sản phẩm có giá sỉ.

  • Giao diện chi tiết sản phẩm sẽ như hình.

Nếu có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Chủ đề: